Instytucje, organizacje i fundacje charytatywne lub niedochodowe mogą korzystać z rabatu agencyjnego na cały asortyment i przez cały okres współpracy.

Warunkiem przyznania rabatu jest przesłanie na email biuro@wystawienniczesystemy.com.pl skanu dokumentu potwierdzającego status organizacji charytatywnej lub niedochodowej.

Niekwalifikujące się organizacje

Bez względu na określone powyżej warunki następujące rodzaje klientów zarejestrowanych lub zakwalifikowanych jako podmioty typu non-profit nie mogą korzystać z oferty cenowej sklepu www.wystawienniczesystemy.com.pl dla organizacji non-profit:

  • organizacje, które nie otrzymały w swoim kraju statusu oficjalnej organizacji charytatywnej;
  • fundacje prywatne;
  • szpitale, kliniki lub zakłady świadczące bezpośrednią opiekę zdrowotną
  • systemy zarządzania opieką zdrowotną, ośrodki opieki zdrowotnej i inne organizacje ochrony zdrowia; laboratoria badawcze finansowane przez rząd;
  • organizacje i agencje rządowe, włącznie z międzynarodowymi organizacjami rządowymi i podmiotami ONZ;
  • szkoły i uczelnie;
  • organizacje polityczne lub lobbystyczne;
  • organizacje pracownicze lub bractwa;
  • stowarzyszenia handlowe i komercyjne;
  • osoby fizyczne.